اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=129761&title=حقيقتِ انسان، ماوراء بدن(معرفت نفس-قسمت اول)

اشتراک گذاری