اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=129851&title=کار خوب کردن به نیت بهشت اشکال دارد؟

اشتراک گذاری