اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=129935&title=آيا بر زيارت اموات فاميل آثار صله رحم مترتب مى شود

اشتراک گذاری