اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=130001&title=آيا به جز 14 معصوم(ع) شخص ديگرى معصوم است؟

اشتراک گذاری