اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=130206&title=تعارض بین آیات زندگی سخت افراد کافر و ثروت کافران در قرآن!

اشتراک گذاری