اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=130422&title=پیش بینی ظهور امام زمان چقدر واقعی است

اشتراک گذاری