اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=130427&title=امید در زندگی از منظر قرآن کریم

اشتراک گذاری