اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=130668&title=جایگاه زن و خانواده در عصر جاهلیت

اشتراک گذاری