اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=130744&title=اعتقاد به امام زمان از منظر اهل سنت

اشتراک گذاری