اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=131213&title=دستور عرفانی آیت الله شاه آبادی در توسل به حضرت زهرا در نوافل شب

اشتراک گذاری