اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=131386&title=انس عجیب امام خمینی با قرآن کریم

اشتراک گذاری