اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=131468&title=حد ومرز معنويت تا کجاست

اشتراک گذاری