اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=131498&title=چگونه از آلوده شدن به گناه پاک بمانیم؟

اشتراک گذاری