اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=131657&title=درد دل امام علی با چاه آیا درست است؟

اشتراک گذاری