اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=131658&title=نقش امام علی در حمله اعراب به ایران؟!

اشتراک گذاری