اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=131818&title=دیدار محمدتقی بهلول با سفیانی چقدر واقعیت دارد؟

اشتراک گذاری