اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=131872&title=آیا خدا بندگان گناهکار را نیز دوست دارد؟

اشتراک گذاری