اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=131936&title=فاطمه (عليها السلام) نمونه برتر زن بودن

اشتراک گذاری