اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=132015&title=دگرگونی اجتماعی و فرهنگی از منظر اسلام

اشتراک گذاری