اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=132058&title=نقش اینستاگرام در ضعف عقل، سطحی کردن مخاطبان و احساسات ویترینی ایرانیان

اشتراک گذاری