اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=132140&title=تعبیر شهید مدرس درباره مصدق و عوام فریبی او

اشتراک گذاری