اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=132159&title=حکم اقتدا به کسی که نشسته نماز می خواند

اشتراک گذاری