اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=132235&title=فضیلت استغفار در ماه رجب

اشتراک گذاری