اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=132357&title=حکم حرف زدن در نماز مستحبی

اشتراک گذاری