اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=132438&title=بركات فراوان ماه رجب و اهميت روزه گرفتن و تسبيح مخصوص در اين ماه

اشتراک گذاری