اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=132440&title=ماه رجب، جشنی است برای توجه ویژه به بندگان(پرواز در آسمان ماه رجب؛ جلسه اول)

اشتراک گذاری