اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=132442&title=ماه رجب، فرصتی مجدد برای شروع بندگی است(پرواز در آسمان ماه رجب؛ جلسه دوم)

اشتراک گذاری