اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=132446&title=ماه رجب، ماه رهایی از سردرگمی های زندگی است(پرواز در آسمان رجب؛ جلسه چهارم)

اشتراک گذاری