اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=132700&title=آقای ترامپ! به فکر سفارش تابوت باش

اشتراک گذاری