اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=132802&title=بشر چه نیازى به كتاب آسمانى دارد؟

اشتراک گذاری