اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=132907&title=حکم انداختن بند ناف در مسجد

اشتراک گذاری