اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=132914&title=حدیث در مورد رعایت نوبت

اشتراک گذاری