اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=133257&title=انتخاب خواستگار به صورت شانسی و واگذار کردن به تقدیر!

اشتراک گذاری