اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=133269&title=خلیج فارس در حدیث پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم

اشتراک گذاری