اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=133437&title=بقیت الله خیر لکم به چه معناست؟

اشتراک گذاری