اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=133526&title=«رابطه اسراف و فساد کردن در زمین»

اشتراک گذاری