اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=133808&title=دلایل صلح امام حسن و معاویه

اشتراک گذاری