اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=134012&title=حکم نماز خوانده شده با موبایل نجس

اشتراک گذاری