اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=134018&title=حکم ورود جنب به متعلقات مسجد (کفشداری، حیاط، آشپزخانه …)

اشتراک گذاری