اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=134183&title=مبلغ زکات فطره و کفاره سال 98 +نظر مراجع

اشتراک گذاری