اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=134264&title=راهکارهای عملی برای ترک خودارضایی چیست؟

اشتراک گذاری