اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=134269&title=گناه زنا بیشتر است یا خودارضایی ؟

اشتراک گذاری