اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=134570&title=درمان خرافه پرستی در اسلام

اشتراک گذاری