اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=134653&title=حکم امامت شخصی که حجامت کرده 

اشتراک گذاری