اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=134662&title=دعای سیفی صغیر معروف به دعای قاموس

اشتراک گذاری