اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=13503&title=ملاك خوردن و آشاميدن در روزه

اشتراک گذاری