اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=135158&title=زندگی انسان جبر است یا اختیار؟

اشتراک گذاری