اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=135159&title=همسرم خانواده اش را به من ترجیح می دهد

اشتراک گذاری