اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=135814&title=آیا روایت داریم که مرگ در حال وضو همانند شهید است؟

اشتراک گذاری