اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : link=http://hadana.ir/?p=135932&title=آيا تثليث از نظر عقل مورد پذيرش است؟!

اشتراک گذاری